Meerwaarde van organisatiecoaching

 

 • Organisatiecoaching is gericht op organisatieontwikkeling en verandering.
 • Zij gaat uit van de kracht en het potentieel van de gehele organisatie.
 • Het overstijgt wij-zij denken en richt zich op hoe mensen en afdelingen elkaar kunnen versterken in het behalen van de gewenste doelen.

Ga naar:

Wendbare organisaties

• Coaching van management en teams

• Maatwerk

WENDBARE ORGANISATIES

Het tijdperk waarin we ons bevinden lijkt wel een rollercoaster. Kijk maar eens om je heen naar alles wat er in een kort tijdsbestek verandert. Aan organisaties de opgave om die omgeving bij te benen en daar adaptief mee om te gaan. Het belang van anders organiseren wordt door velen omarmd en zien we overal om ons heen gebeuren. In die nieuwe organisatievormen krijgen professionals een prominentere en meer sturende rol. Leidinggevenden zijn zich steeds meer bewust dat ‘het’ gebeurt op de werkvloer. Binnen een beperkte set kaders weten eigentijdse professionals het verschil te maken. Zij staan constant in verbinding met hun klant en zijn actief in netwerken, onderzoeks- en ontwikkelgroepen en bedienen zich van handige ICT-tools. Wendbare organisaties komen door dynamiek dichterbij hun doelen. Zij experimenteren en als uit een experiment een succesvolle aanpak volgt, wordt die geïmplementeerd. Werkt het niet dan worden andere ideeën getest.
De leiding zorgt voor optimale condities om medewerkers de ruimte te geven zichzelf en daarmee ook de diensten verder te ontwikkelen. Enige support voor management en teams om mee te groeien in deze veranderingen is geen overbodige luxe.

MOGELIJKE SITUATIES

Hoge werkdruk

Veel organisatorische ruis

Te weinig focus

Weinig ruimte voor reflectie en leren van het werk

Dat tij is te keren!

 

COACHING VAN MANAGEMENT EN TEAMS

Voor de manager fungeer ik als sparringpartner in het omgaan met weerbarstigheden en paradoxen in de werkpraktijk. Als manager heb je de wens dat jouw team van professionals een volgende ontwikkelstap doormaakt. Richting een team dat zicht heeft op het grotere geheel en de leidersrol kan pakken. Vanuit mijn systemische basis bied ik inzicht in het vinden van een positie voor de manager waarin een team optimaal tot zijn recht kan komen.

Voor teams is het van belang dat zij hun potentieel kunnen leven. Dat gaat niet vanzelf. Ieder team kent zijn eigen dynamiek met uitdagingen en valkuilen. Een startend team zal eerst nog een beetje de kat uit de boom kijken en aftasten wat je aan elkaar hebt. Meer ervaren teams lopen soms tegen barrières aan waar ze niet direct een antwoord op hebben. Dat heeft niet alleen met het team maar ook alles met de werkomgeving te maken.

KANSEN

Een reis aangaan in de ontwikkeling van reflectief leiderschap

Mogelijkheden zien voor perspectiefwisseling

Kijken naar de vraag achter de vraag

MAATWERK

Gedurende een zelfgekozen route gaan we op zoek naar nieuwe wegen om bestaande patronen die niet meer effectief zijn te doorbreken. Dat stimuleer ik door teams en management te faciliteren in de ontwikkeling van een ‘reflective practitioner’. Dit vanuit de overtuiging dat teams gebaat zijn bij een hoge kwaliteit van reflectie in ‘hier en nu’ situaties. Binnen de dynamische werkomgeving ‘gebeurt het’ en kan ieder het verschil maken.

TERUG NAAR DE BEDOELING

 • In de complexiteit van de 21e eeuw is het nodig om op een nieuwe manier naar de eigen beïnvloedingsmogelijkheden van de organisatie waarbinnen we werken te kijken.
 • Bestaande (bekende) aanpakken werken onvoldoende.
 • Als je doet wat je deed dan krijg je wat je kreeg.
 • Niemand heeft ‘de wijsheid’ in pacht, de verandering begint bij JOU en MIJ.
 

WAAR NU AL  MEE STARTEN?

 • Anders kijken naar de dingen die ik gewoon ben te doen.
 • Op zoek gaan naar kansen die er liggen binnen mijn eigen organisatie.
 • Vragen aan mijn collega’s wat zij waarderen in mij.
 • Datgene waar ik energie van krijg meer gaan doen.
 

WAARNEMEN

“Je ziet niet waar je naar kijkt maar je kijkt naar wat je ziet”

Ynze Stapert

Waarderen

Vanuit alles wat zich aandient

KANSEN ZIEN

Voor initiatief en samenwerking

GO WITH THE FLOW

Accordance-C maakt gebruik van een variatie aan werkvormen en tools waaronder: appreciative inquiry, actie-onderzoek, TeamConnect en Synergie4Teams, werken met waarden, supervisie- en (agile)-coaching, systemische interventies en Opstellingen.