Op weg naar een 'Reflective practitioner'

Van visie tot uitvoering

STIP AAN DE HORIZON

Accordance-C begeleidt managers en teams in het waarmaken van hun dromen. De ondersteuning is gericht op het verkrijgen van focus en het vergroten van de wendbaarheid van (onderwijs)organisaties.

Accordancy-C schept ruimte door de aandacht te richten op datgene waar mensen energie van krijgen. Opvallend genoeg zijn dat vaak die dingen waar het in essentie om draait. Wanneer medewerkers hun hart kunnen volgen voelt het niet meer als hard werken. Er ontstaat een andere dynamiek binnen de organisatie. Medewerkers ervaren meer de eigen impact van hun handelen. Dingen gaan meer als vanzelf en er ontstaat meer flow. Kortom een vrije ruimte waarin anders kijken, handelen en denken tot stand kan komen.

 

 

Voor wie?

Wanneer het nodig is om opnieuw naar de eigen manier van beïnvloeding te kijken in de organisatie waarbinnen we werken komt Accordance-C in beeld. Accordance-C biedt ruggensteun aan management en teams die:
- voor nieuwe uitdagingen staan;
- met een transitie te maken hebben;
- inzicht wensen te krijgen in ‘waar staan we nu’?
- nieuw onderwijs wensen te ontwikkelen;
- onderzoekend willen leren;
- de studentenbegeleiding wensen te versterken;
- helderheid wensen in verantwoordelijkheid nemen, geven en waarmaken.

Hoe werkt het?

Een traject start altijd met een verkennende fase. Met vertegenwoordigers uit de organisatie kijken we naar de gewenste ontwikkeling en de daarbij passende ondersteuning. Dit met respect voor de autonomie en eigenheid van een ieder. In de begeleiding gaan we op zoek naar nieuwe wegen om bestaande patronen te doorbreken. De begeleiding of interventie kan bestaan uit waarderend onderzoek of (thematische) audits, intervisie, gerichte trainingen, invulling van teamdagen en/of gebruikmaking van (systemische) tools als Synergie4Teams, TeamConnect en Opstellingen.

Synergie4Teams

Synergie4teams is een werkwijze om de harde en de zachte kant te integreren. Stapsgewijs bouwen we aan de synergie tussen gezamenlijke waarden, het stellen van doelen en het dagelijks handelen van zowel docent als student. Bijzonder aan deze aanpak is dat we de teamontwikkeling koppelen aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. Daardoor ervaren teams dit als zeer effectief, herkenbaar en 'eigen'.

Lees verder

TeamConnect

TeamConnect is een krachtige systemische tool voor teams die hun potentieel willen leven en dromen waar willen maken. De inzet van dit instrument biedt teamleden en leidinggevende snel inzicht in de dynamiek binnen het team en bevorderende of stimulerende patronen. Bij de toepassing van de tool staan de wensen en de autonomie van het team voorop.

Het team krijgt vooraf een korte toelichting op de 6 thema’s die in de tool aan bod komen:
– Ik in mijn werk en in mijn team
– Patronen
– Team als geheel: Teamkwaliteiten
– Teamrollen
– Energiemeter: Waar ben ik en waar wil ik zijn?
– Directe vragen
De facilitator kijkt met een systemische blik a.h.w. door zijn oogharen naar de bevindingen. Binnen een week na het invullen van de survey volgt een gesprek met het team en de manager. Wat viel hen op, welke ontdekkingen gedaan? De facilitator brengt ook zijn bevindingen in en daar volgt een ontwikkelgesprek uit. Van belang is wat resoneert in het team en voor hen van betekenis is. Daaruit ontstaat ook de motivatie om er verder mee aan de slag te willen gaan. Voor meer informatie

Lees verder

Actueel