Opstellingen

Het systemisch perspectief

Alles al geprobeerd en er is weinig verandering? Dan kan een opstelling mogelijk nieuw perspectief op jouw persoonlijke- en/of organisatie gerelateerde vraag geven.

In een groep spelen er vaak drie thema’s: leiderschap, collectief en taak en het gaat steeds om het verhelderen van de drie. Wanneer we ons als persoon, groep of organisatie verder willen ontwikkelen, dan is een van onze opgaves het overstijgen van lineaire vragen en oplossingen. Systemisch werk kan ons daarbij helpen.

Wat hoort er bij ‘systemisch’?

 • Het gaat over systemen
 • In systemen zijn herhaalde patronen
 • Veranderen begint met de wereld te nemen zoals die is
 • Problemen zijn oplossingen
 • Vanuit het hier en nu zonder oordeel waarnemen
 • Er zijn drie overlevingsmechanismen die werkzaam zijn in familie- organisatie- en maatschappelijke systemen:
  • overleven van de eenheid, het individu (bewust)
  • overleven van het systeem als geheel (onbewust)
  • evolutionaire kracht (bewust)

Dynamieken

Het systeem van een organisatie kent eigen dynamieken. Bij dynamieken gaat het vooral om wat zich tussen de elementen van het systeem afspeelt en hoe die elementen zich tot elkaar verhouden. Een systeem maakt altijd deel uit van een groter systeem. Conflicten in een deelsysteem kunnen weerspiegelingen zijn van onopgeloste zaken in het grotere systeem. Mensen merken de invloed van ‘het systeem’ doordat ze zich happy voelen op een plek, of juist niet. 

Perspectief

Een organisatieopstelling kan een antwoord zijn bij het verhelderen van de vraag: wat is hier, in deze organisatie aan de hand? Daarmee is het een diagnose-instrument.

Opstellingen kunnen ook behulpzaam zijn als ontwerp-instrument of bij het onderzoeken van scenario’s.

Opstellingen kunnen ook werken als veranderinstrument. Dan brengt de opstelling iets teweeg in de organisatie. Bijvoorbeeld wanneer er een andere ordening ontstaat waarbij betrokkenen zich beter op hun plaats voelen en beter kunnen samenwerken.