Wendbare organisaties

Het tijdperk waarin we ons nu bevinden lijkt wel een rollercoaster. Kijk maar eens om je heen naar alles wat er in een kort tijdsbestek is veranderd. Aan organisaties de opgave om die omgeving bij te benen en daar adaptief mee om te gaan. Het belang van anders organiseren wordt door velen omarmd en zien we overal om ons heen gebeuren. In die nieuwe organisatievormen krijgen professionals een prominentere en meer sturende rol. De leiding is zich steeds meer bewust dat ‘het’ gebeurt op de werkvloer. Binnen een beperkte set kaders weten de nieuwe professionals het verschil te maken. Zij staan constant in verbinding met hun klant en zijn actief in netwerken, onderzoeks- en ontwikkelgroepen en bedienen zich van handige ICT-tools. Wendbare organisaties komen door dynamiek dichterbij hun doelen. Zij experimenteren en als uit een experiment een succesvolle aanpak volgt, wordt die geïmplementeerd. Werkt het niet dan worden andere ideeën getest.

De leiding zorgt voor optimale condities om medewerkers de ruimte te geven om zichzelf en daarmee ook de diensten verder te ontwikkelen.

Enige support voor management en teams om mee te groeien in deze veranderingen is geen overbodige luxe. De eerste winst is om pas op de plaats te maken. Waar sta je nu en wat is de gewenste ontwikkelstap?

Accordance-C gaat graag het gesprek met u aan om samen te kijken welke support het beste past om als team en organisatie meer-waarde te kunnen creëren voor zichzelf en de omgeving.

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent. It is the one most adaptable to change.
Charles Darwin